Kurzy

Jazykové kurzy pre dospelých

Jazykové kurzy pre dospelých prebiehajú v trojmesačných intervaloch od začiatočníka až po kurz pokročilý. Študent postupne prechádza z jedného kurzu do druhého, na konci ktorého skladá skúšku. Každý kurz je rozdelený na 3 základné časti. Dĺžka celkového kurzu od Beginner až po Advanced trvá 18 mesiacov. Študent nie je povinný absolvovať všetky kurzy, ale má možnosť zaradiť sa do už prebiehajúceho kurzu podľa znalosti a úrovne anglického jazyka. Pre zaradenie sa do konkrétneho kurzu prosím vyplňte online test.

Level 1 Beginner
(hodnotenie A1)

Level 4 Intermediate
(hodnotenie B2)

  • B1A, B1B, B1C
  • I4A, I4B, I4C

Level 2 Beginner
(hodnotenie A2)

Level 5 Advanced
(hodnotenie C1)

  • B2A, B2B, B2C
  • A5A, A5B, A5C

Level 3 Intermediate
(hodnotenie B1)

KurzLevel 6 Advanced
(hodnotenie C2)

  • I3A, I3B, I3C
  • A6A, A6B, A6C

Prípravka 7–8r. 2r ZŠ

Máte doma druháčika? Čaká ho budúci školský rok povinný anglický jazyk? Ste predčasne nervózny z toho, ako to zvládne Vaše dieťa? Nemusíte sa viac obávať. Ponúkame Vám kurz prípravky. Je určený pre deti, ktoré začínajú druhý ročník základnej školy. Pomôžeme Vášmu dieťaťu pripraviť sa na anglický jazyk o rok skôr. Dieťa získa základné poznatky anglického jazyka, ktoré idú v súlade s osnovami výučby angličtiny na škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje. Striktne dodržiavame presnú štruktúru a osnovu učebných materiálov FAMILY AND FRIENDS a PROJECT. Kurz prebieha 2x do týždňa po dobu 90 minút.

Zaregistrujte sa

Kidous doučovanie – Jazykový kurz pre deti 9–15r.

Jazykový kurz pod názvom „Kidous doučovanie“ ponúka deťom vo veku od 9 – 15 rokov možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Bežne sa stretávame s názorom, že niektoré školopovinné deti nezvládajú celkom náročnosť štúdia anglického jazyka. Je pre nich obtiažné pochopiť odlišnú gramatickú štruktúru popri slovenskej, ktorú ešte nezvládajú na potrebnej úrovni. Preto sme v LEWA presvedčení o tom, že kurz Kidous deťom pomôže pochopiť gramatiku jazyka, zdokonaliť sa v nej a odbúrať stres. Kurz prebieha 2x do týždňa po dobu 90 minút.

Zaregistrujte sa

Príprava na maturitu

Maturita je závažným a zodpovedným krokom v živote mladého človeka. Naším cieľom je pomôcť študentom pripraviť sa na maturitu dôkladnejšie. Kurz je určený pre študentov v maturitných ročníkoch, ktorí majú vážny záujem maturitu zvládnuť bez závažných problémov.

Zaregistrujte sa

Kurz začiatočníkov – Beginner

Kurz začiatočníkov je určený pre tých, ktorí nemajú žiadne respektíve minimálne znalosti anglického jazyka. Avšak musíme poznamenať, že sa často stretávame so študentmi, ktorí sa s anglickým jazykom stretli či už na základnej alebo strednej škole, ale žiaľ poznatky, ktoré im ostali sú minimálne. Kurz prebieha 2x do týždňa po dobu 90 minút.

Zaregistrujte sa

Kurz stredne pokročilý – Intermediate

Kurz Intermediate je učený pre všetkých, ktorí majú zvládnutú základnú gramatickú úroveň, čo znamená, že zvládajú základné gramatické časy (prítomný jednoduchý, prítomný priebehový, minulý jednoduchý, budúci jednoduchý) a vedia ich používať v písomnej a verbálnej forme. Ďalším zámerom kurzu je zvládnuť náročnejšie gramatické časy, získať, rozšíriť a obohatiť si slovnú zásobu a zdokonaľovať sa v komunikácii.

Zaregistrujte sa

Kurz pokročilý - Advanced

Kurz Advanced je určený všetkým, ktorí majú zvládnuté základné aj pokročilé gramatické časy z anglického jazyka. V tomto kurze sa študenti naučia používať gramatiku v širších súvislostiach a na vyššej úrovni, obohatia si slovnú zásobu o množstvo nových slovíčok. Dominantou je komunikácia, schopnosť používať gramatiku a slovnú zásobu v bežnej komunikácií a to prirodzeným tempom bez stresu a zábran.

Zaregistrujte sa

One to One classes

One to one classes je individuálna výučba, ktorá prebieha prevažne v doobedňajších hodinách po dohode s klientom. Ide o metódu, kde sa lektor venuje výlučne len jednému študentovi. V cene sú zahrnuté učebné materiály, individuálny prístup a individuálny rozvrh hodín. Táto metóda je určená pre všetkých, ktorí majú problém byť súčasťou skupinovej výučby a ktorí sa z rôznych dôvodov nedokážu časovo prispôsobiť kolektívnym kurzom. Vyučovanie prebieha na základe individuálnych potrieb, podľa požiadaviek a tempa klienta.

Zaregistrujte sa

Firemná angličtina

Radi poskytneme výučbu anglického jazyka pre vašich zamestnancov priamo vo vašej firme. Sme vám k dispozícií v doobedňajších hodinách respektíve po vzájomnej dohode. Naším cieľom je pomôcť vám zdokonaliť a zefektívniť znalosti v anglickom jazyku pre váš tím zamestnancov. Okrem výučby vám ponúkame testovanie zamestnancov a pracovné pohovory v anglickom jazyku.

  • Testovanie zamestnancov.
  • Pracovné pohovory v anglickom jazyku.
Zaregistrujte sa

Business English

Business English je program určený pre tých, ktorí majú zvládnutú hovorovú angličtinu na excelentnej úrovni a je v ich záujme sa zdokonaliť v Business English. Táto oblasť angličtiny je využívaná prevažne manažérmi, obchodnými zástupcami, riaditeľmi firiem, ktorí spolupracujú so zahraničnými partnermi alebo majiteľmi firiem, ktorým záleží na akej úrovni sa ich firma prezentuje.

  • Prebieha 1x týždenne.
  • Skupinová výučba.
Zaregistrujte sa

Konverzácie

Konverzačné lekcie sú určené pre ľudí, ktorí si chcú svoju úroveň angličtiny udržiavať a zdokonaľovať sa v nej. V rámci výučby konverzácií sa predpokladá, že klient má určité znalosti anglickej gramatiky a slovnej zásoby - predbežne na úrovni pokročilý. Taktiež sa predpokladá, že klient dokáže viesť rozhovor v bežnej komunikácií. Témou rozhovorov sú voliteľné témy buď na základe potrieb klienta alebo podľa učebnice „Conversation“, ktorá obsahuje nespočetné množstvo konverzačných tém. Konverzácie prebiehajú 1x do týždňa po dobu 90 minút. Zároveň ponúkame možnosť kombinovať konverzačné hodiny s hodinami gramatiky.

Zaregistrujte sa
 

Prvá hodina zdarma

Príďte sa pozrieť na prvú bezplatnú vyučovaciu hodinu.

Zaregistrujte sa