Štúdium

 

Vyberte si študijný program

EC jazyková škola Miami Vám zabezpečí kvalitné štúdium anglického jazyka ako aj prípravu na zvládnutie jazykovej skúšky. Každý študent jazykovej školy EC Miami je VIP študentom, ktorému je poskytovaná podpora počas celého štúdia: učiteľský monitoring v procese zdokonaľovania sa, užitočná spätná väzba a prispôsobuje stanovené kurzy podľa Vašich potrieb. Okrem klasických kurzov angličtiny škola ponúka aj dynamické kurzy spojené s voľno časovými aktivitami.

Všeobecná angličtina

Kombinácia obľúbených krátkodobých a dlhodobých kurzov angličtiny pomáha k zdokonaľovaniu sa v plynulom používaní jazyka a sebavedomej komunikácii na všetkých úrovniach. V tomto kurze všeobecnej angličtiny študent absolvuje 20 hodín štúdia týždenne, čo umožnuje predovšetkým porozumieť anglickému jazyku na jeho praktickej úrovni a pomáha zdokonaľovať sa v plynulejšej komunikácií. Popri aktívnom štúdiu a trénovaní jazyka prostredníctvom štyroch základných komunikačných úrovni: rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie, sa Vaša sebaistota v získavaní jazykových zručnosti posunie vpred.

Intenzívny kurz angličtiny

Kurz pozostáva z 30 hodín týždenne, čo predstavuje 22,5 hodín čistého času štúdia. Kurz zahŕňa všeobecnú angličtinu a zároveň poskytuje možnosť kombinácie 10 doplnkových lekcii týždenne, kde je na výber Special Focus options (kombinácia dostupných kurzov).

Individuálna výučba anglického jazyka

Pridajte si k stanoveným kurzom všeobecnej angličtiny individuálne sedenia s lektormi a umocnite tak Váš progres prostredníctvom privátnych lekcii. S individuálnym prístupom a pozornosťou lektora sú lekcie orientované a výlučne pripravované na základe Vašich požadovaných potrieb.

Pracovná angličtina

Naučte sa všetko čo potrebujete, aby ste boli schopní ľahko zvládnuť angličtinu vo Vašom pracovnom prostredí. Využite štúdium angličtiny v kurze pracovná angličtina a pripravíte sa dokonale na rôzne lukratívne pracovné príležitosti v rôznych častiach sveta. EC Miami ponúka vysoko kvalifikovaných učiteľov špecializovaných pre tento kurz, ktorý Vám pomôže zvládať komunikáciu v rôznych situáciách v pracovnej oblasti, a umožní používať anglický jazyk na dosiahnutie Vašich osobných i profesionálnych cieľov. Doprajte si možnosť seriózneho štúdia angličtiny, ktorá Vám otvorí neobmedzené príležitosti. Tento kurz Vám pomôže zdokonaliť úroveň Vašej jazykovej zručností presne šitej na mieru pre Vašu profesiu. Absolvovaním tohto kurzu získate dokonalú schopnosť používať jazyk na vysokej profesionálnej úrovni.    

Príprava na Cambridge skúšku

Študujte Cambridge Exam Preparation na jazykovej škole EC Miami a získajte potrebné znalosti a zručnosti k výbornému absolvovaniu Cambridge skúšky a po jej úspešnom ukončení získate potrebnú kvalifikáciu pre Váš profesijný i osobný rast na celý život. Cez dobrú znalosť anglického jazyka sa Vám otvoria brány a horizonty poznávania.

Aktívnym štúdiom na jazykovej škole EC Miami máte možnosť pripraviť sa na FCE (First Certificate in English), vhodné pre študentov, ktorí sa cítia komfortne v používaní hovorovej a písomnej angličtiny.

Ďalšia možnosť štúdia pre študentov je príprava na CAE (Certificate in Advanced English) a je určená pre tých, ktorí sa potrebujú orientovať v oblasti akademickej a profesionálnej angličtiny.

Angličtina v meste

Tento Special Focus Program obsahuje kombináciu 20 lekcii všeobecnej angličtiny a 10 lekcii zameraných na štúdium angličtiny na základe požiadavky študenta. Tento program štúdia umožňuje študentom navštíviť zaujímavé miesta od múzeí cez galérie, rôzne turisticky atraktívne pamiatky až po okúzľujúce prírodne krásy a miestne svetoznáme pláže danej krajiny.

Alexis
English Teacher

Rafael
English Teacher

Nie ste si istý, ktorý kurz je pre Vás ten najvhodnejší? Napíšte nám a my Vám pomôžeme vybrať si ten najlepsí pre Vás.

Kontaktujte nás

Študijné prostredie

EC jazyková škola v Miami ponúka vysokokvalifikovaných lektorov. Štúdium prebieha v moderne vybavených triedach s najnovšou technológiou, čo Vám zaručuje priaznivé a efektívne štúdium. Online študentská poradňa pomáha monitorovať a maximalizovať Váš pokrok.

The Orange Carpet Experience

Čo znamená The Orange Carpet Experience? Tato udalosť je jedinečná v tom, že dáva študentom pocit jedinečnosti.  Po ukončení štúdia škola zorganizuje graduation party, kde každému študentovi slávnostne odovzdá certifikát o ukončení štúdia na jazykovej skole. Tejto ceremónie sa zúčastňujú všetci študenti ako aj lektori a vedenie školy. Je to naozaj jedinečná udalosť pre každého, kto úspešné ukončí štúdium na jazykovej škole. Po ukončení sa koná party v spoločnosti priateľov a učiteľov školy. Ďalšia príležitosť ako si obohatiť už nadobudnuté skúsenosti v oblasti štúdia anglického jazyka.

 

 

Spoločenské aktivity

Spoločenské aktivity patria medzi najobľúbenejšie aktivity medzi študentmi. Máte rôzne možnosti výberu z rôznych kultúrnych či voľno časových aktivít ako sú výlety v rámci mesta prostredníctvom double decker bus, športy, karaoke nights, alebo prechádzky miestnymi pešími zónami, ktoré ponúkajú širokú škálu kultúrneho vyžitia v neopakovateľnom meste City of Miami. Tento program obsahuje aj aktivity na zdokonaľovanie jazyka formou neformálnych konverzačných kurzov, alebo jazykových worshopov, ktoré škola ponúka zdarma a sú zamerané na špecifické lingvistické zručnosti.

Študentskí ambasádori

Škola má k dispozícií študentských ambasádorov, ktorí sú zároveň dlhodobými študentmi. Poznajú mesto ako aj okolie a rôzne atrakcie, ktoré sa v Miami konajú. Každý pondelok po ukončení vyučovania sa stretávajú s novými študentmi a oboznámia ich o rôznych udalostiach, či spoločenských aktivitách. Rozprávajú sa o možnostiach, ako zmysluplne využiť voľný čas mimo vyučovania. Využívajú tuto možnosť na zistenie individuálnych potrieb a predstáv tak aby si každý prišiel na svoje.  Aktivít sa môže zúčastniť každý študent, ktorý ma o to záujem.